Συμβολαιογράφος

Συμβολαιογράφος

Είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε συμβολαιογραφική κάλυψη με έμπειρο συνεργάτη μας ο οποίος θα διασφαλίζει τα συμφέροντα και των δύο πλευρών, και του αγοραστή, και του πωλητή και συντάσσει την πράξη μεταβίβασης όπου ο αγοραστής αποκτά τον τίτλο για το ακίνητο που αγοράζει. Ο συμβολαιογράφος βεβαιώνεται ότι και οι δύο πλευρές είναι σύμφωνες και έχουν πλήρη εικόνα για το συμβόλαιο και τους όρους ώστε να μην υπάρξουν μελλοντικά διαφωνίες. Ακόμα, ελέγχει ότι είναι όλα νόμιμα και στη συνέχεια προχωράει με την υπογραφή του συμβολαίου.